Powiat Radomszczański - strona archiwum!

UCHWAŁY RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO


Uchwała Nr XLV/330/2014 z dnia 6 mja 2014 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2014 – 2025
data publikacji: 13.05.2014 12:32:59  opublikował: Dariusz Staszczyk   wytworzył: Magdalena Jędrzejczyk

Uchwała Nr XLV/329/2014 z dnia 6 mja 2014 roku
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2014
data publikacji: 13.05.2014 12:34:59  opublikował: Dariusz Staszczyk   wytworzył: Magdalena Jędrzejczyk

Uchwała Nr XLV/328/2014 z dnia 6 mja 2014 roku
W sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego za rok 2013.
data publikacji: 08.05.2014 07:43:30  opublikował: Dariusz Staszczyk   wytworzył: Magdalena Lewicka-Pluta

Uchwała Nr XLV/327/2014 z dnia 6 mja 2014 roku
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Radomszczańskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
data publikacji: 08.05.2014 07:38:21  opublikował: Dariusz Staszczyk   wytworzył: Magdalena Lewicka-Pluta

Uchwała Nr XLIV/325/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
W sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XXXV/262/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 maja 2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
data publikacji: 01.04.2014 08:07:29  opublikował: Dariusz Staszczyk   wytworzył: Magdalena Lewicka-Pluta

Uchwała Nr XLIV/324/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2014 – 2025
data publikacji: 01.04.2014 08:05:31  opublikował: Dariusz Staszczyk   wytworzył: Magdalena Jędrzejczyk

Uchwała Nr XLIV/323/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2014
data publikacji: 01.04.2014 08:03:02  opublikował: Dariusz Staszczyk   wytworzył: Magdalena Jędrzejczyk

Uchwała Nr XLIV/322/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
W sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia powierzchni dla Województwa Łódzkiego
data publikacji: 01.04.2014 08:01:21  opublikował: Dariusz Staszczyk   wytworzył: Żaneta Saternus

Uchwała Nr XLIV/321/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
Zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Radomszczańskiego NR XLIX/413/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Radomszczańskiego.
data publikacji: 02.04.2014 08:12:15  opublikował: Dariusz Staszczyk   wytworzył: Beata Zacz vel Jacz

Uchwała Nr XLIV/320/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
W sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku.
data publikacji: 01.04.2014 13:05:18  opublikował: Dariusz Staszczyk   wytworzył: Urszula Borowiecka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Następny